CNC obrábění – technologie

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízené obráběcí zařízení, které je plně programovatelné.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako hodně spolehlivý nástroj k výrobě. Celá technologie šla s dobou, a to přímo úměrně s rozvojem automatizace, počítačů a mikroprocesorů. Zpočátku šlo o systémy automatizované z velké části pouze mechanicky, dnes jsou řízeny pomocí mikroprocesorovým zařízení a pomocí počítačových programů.

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro malosériovou a středně sériovou výrobu, ale také pro velkosériovou výrobu (obvykle v počtech 10.000 až 250.000 kusů). CNC je jedním z nejpřesnějších systémů výroby, které jsou na průmyslovém trhu dostupné a neustále se možnosti rozšiřují s vývojem aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Řízení CNC

Každá CNC jednotka může komunikovat s počítačovým softwarem CAD/CAM a jiným podnikovým softwarem, kde lze navrhovat obráběcí projekty a jde přesně definovat parametry výsledného produktu. Vlastní ovládací systémovou jednotku lze využít pro přímé programování na stroji, kde je důležité znát procesní analogii pro zadávání do počítače přes ovládací jednotku.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – základní nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi bývá využito rozdělení na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává dalším způsobem buď ta samá, nebo jiná součást. CNC jednotkal je jakkoli upravitelná, z pohledu technických možností či vybavení, je možné použít např. speciální systémy jako třeba pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím větší je produkce a výroba podniku.

CNC obrábění

Obrábět lze téměř jakékoli běžně užívané materiály, které lze pro výrobu obstarat, nicméně nejmasivnější poptávka je po obrábění kovů, která převažuje u mnoha společností, jež provozují výrobu na základě CNC.

Systém obrábění

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z kde tyto jsou pro stroj základní orientační prvky. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude činnost provádět, způsob a umístění jeho použití. Každá činnost má vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při mechanickém zadání na stroj se musí tento postup přesně nadefinovat. Celý proces lze kontrolovat, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.

Technologie CNC obrábění

Dnes nejvyužívanější rutinou je hlavně v CAD/CAM programech na běžném počítači, návrhy se sdružují v soubor, který již obsahuje všechny důležité příkazy k CNC výrobě, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přechází stroj k zpracování a zahájení výroby. Ruční zadání programu přímo do zařízení je zdlouhavé a hodí se pouze pro nejmenší výrobu (jako jsou drobné výrobky či velmi jednoduché součástky).

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Vhodné materiály

Nejvýznamnější zastoupení má obrábění oceli, a to hlavně nerezové, konstrukční či chromoniklové. Další velmi zastoupené materiály jsou slitiny (např. hliníku a mosazi), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s konkrétním vybavením jednotky CNC, která závisí hlavně na nástrojové části, která zajišťuje obrábění a podléhá nejvíce striktnímu dodržování výroby „v pořádku a v normě“.

Složení

Samotný stroj CNC se skládá ze dvou základních částí, ze soustrojí a systému řízení, který vykonává CNC obrábění, přičemž silová část CNC má elektropneumatický zdroj, nejčastěji kompresor se vzduchovým rezervoárem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.