Nezbytné náležitosti bezpečnosti práce

Podstatnou záležitostí BOZP je provedení zařazení prací do správných skupin. Toto roztřídění jasně stanoví předpoklady pro zdravotní nebezpečí, jež by mohl ohrožovat pracovníky při výkonu a fungují jako nezbytný podklad pro realizaci pracovně lékařský prohlídek. Důležitou záležitostí týkající se BOZP je určení rizik, tj. posouzení nebezpečí, správa rizik.  Ke správnému vykonávání BOZP je nutné nalezení rizika, jež můžou způsobit nehodu nebo úraz na pracovišti. V oblasti BOZP jsou rovněž významné pracovně lékařská kontrola, především mimořádné, periodické, vstupní, výstupní i následné. Vytvoření dokumentace BOZP, neboli stanovení pravidel, odpovědností a povinností ve vztahu k BOZP je rovněž důležitou povinností. Uskutečňování kontrol pravidelných i preventivního přezkoumání dodržování směrnic BOZP a situace technického zařízení pracovního místa. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu exteria@exteria.cz nebo navštivte naše webové stránky exteria.cz

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.